Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελάτε και εγγραφείτε

Στοιχεία τράπεζας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΔ
ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δικαιούχος: Football Club Sport Village Sandanski
IBAN: ΒΓ 37 IABG 7648 1001 1309 01 
SWIFT ΚΩΔ: Γραφείο IABGBGSF Sandanski str. «Svoboda 5» Βουλγαρία

Εγγραφείτε για να συμμετάσχετε

Περισσότερο από

η ομάδα που εμπλέκεται